TIMOCOM Logo

JavaScript е деактивирана во Вашиот пребарувач.

Со тоа се редуцираат функциите на оваа веб страна. За да се зголеми бројот на корисниците и комфорот, Ве молиме привремено активирајте JavaScript во уредувањето на Вашиот пребарувач.
Пристапот до нашиот софтвер е можен само со нашиот безбедносен софтвер TC Login !"

Марко Хак

Director IT Infrastructure & Services

Јенс Ахим Фридрих – Director IT Infrastructure & Services

Брзо и безбедно: Пристап до транспортната платформа.

Една од најголемите безбедносни опасности кај компјутерите е можното откривање на корисничкото име/лозинката. Од оваа причина ние во TIMOCOM не доделуваме лозинки за идентификација.

Како клиент на TIMOCOM кај нас го иснталирате личниот безбедносен пристап, односно безбедносен клуч TC Login. Така по преземањето и ослободувањето на пристапот имате удобен, авторизиран пристап до транспортната берза.

И ако имате мобилен пристап на платформите на TIMOCOM преку апликација, ги употребуваме истите безбедносни стандарди. Така TC Login во апликацијата Транспортен барометар заедно со индивидуален ПИН служи како пристап до личната TIMOCOM сметка.

Ние обезбедуваме квалитет

  • При преземањето добивате личен безбедносен клуч: TC Login
  • Предност: Удобен пристап до платформата
  • Предност: Овозможување на пристап само за авторизирани корисници
  • Предност: Без комбинации на корисничко име/лозинка коишто можат да бидат откриени!
Се согласувам оваа страна да употребува „колачиња“ за анализи, персонализирани соджини и реклами.