TIMOCOM Logo

JavaScript е деактивирана во Вашиот пребарувач.

Со тоа се редуцираат функциите на оваа веб страна. За да се зголеми бројот на корисниците и комфорот, Ве молиме привремено активирајте JavaScript во уредувањето на Вашиот пребарувач.
"Многу детално ги проверуваме нашите клиенти!"

Адвокат Александар Оебел

Director Debt Collection & Legal Affairs

Адвокат Александар Оебел, Director Debt Collection & Legal Affairs, TIMOCOM

Со претходна проверка на сигурно

Нашите клиенти треба секој ден ефикасно и безбедно да ја користат транспортната платформа – тоа е нашата обврска. Бидејќи трансакциите се реализираат директно помеѓу деловните партнери, се разбира дека е потребна деловната претпазливост од секоја страна поединечно.

Инфографикон за TIMOCOM Identify

Проверка на идентитетот на деловниот партнер:

  • Да се побара соодветната понуда од TIMOCOM транспортната платформа во форма на копија од потенцијалниот деловен партнер. Така директно може да проверите дали тој самиот има пристап до транспортната платформа.
  • Побарајте го во деловниот именик профилот на Вашиот деловен партнер. Со помош на функцијата за документи би требало да ги има поставено документите кои служат за идентификација.
  • Споредете ги податоците во поставените документи со тие кои се наведени во профилот на фирмата во деловниот именик.
  • Споредете ги податоците на контакт лицата, на пример дали името, телефонскиот број и Имејл адресата се исти со наведените во профилот на фирмата.

Ако и по контролата сè уште имате сомнеж во податоците на деловниот партнер, TIMOCOM Identify Ве поддржува при идентификацијата на потенцијалниот партнер.

За налогот за идентификација потребно е:

  • Копија од испратената понуда од страна на деловниот партнер од TIMOCOM транспортната платформа
  • Копија од документите кои се поставени на профилот на фирмата т.е добиените документи од фирмата.
  • Целосно исполнет формулар со наведување на причините за Вашиот сомнеж.

Комплетната документација испратете ја до TIMOCOM на Имејл на info.mk@timocom.com или на факс, на бројот +49 211 88 26 14 00.

Преземање на формуларот

За целосна бесплатна проверка на TIMOCOM Identify му се потребни максимум 5 работни часа. Одговорот следи писмено– во работни денови од 08:00 часот до 17:00 часот

Се согласувам оваа страна да употребува „колачиња“ за анализи, персонализирани соджини и реклами.