Имате барање за прес известување или Ви треба информација за фирмата TimoCom. Тогаш стапете во контакт со нашите колеги од Corporate Communication.

Многу информации однапред сумирани за Вас

Ако сакате однапред да се информирате, нема проблем. Имаме многу интересни и детални новости составено за Вас под рубриките прес известување. Повелете фрлете поглед и на нашите активности во Социјалните медиуми или употребете некоја од нашитепрес фотографии од нашата медиотека за Вашата работа.