За визуелна поддршка на текстови од и за TIMOCOM на располагање Ви е медиотеката на TIMOCOM. Фотографиите и документите за преземање ги подготвивме во четири категории „дејност“, „акции“, „фирма“ и „платформа/услуги“ Понатамошната можност за филтрирање како на пр. по јазици, Ви овозможува интуитивно управување со нашата медиотека.

Тука се оди до медиотеката на TIMOCOM