TIMOCOM Logo

JavaScript е деактивирана во Вашиот пребарувач.

Со тоа се редуцираат функциите на оваа веб страна. За да се зголеми бројот на корисниците и комфорот, Ве молиме привремено активирајте JavaScript во уредувањето на Вашиот пребарувач.

Saradnja donosi desetine hiljada dodatnih ponuda za transport

TimoCom predstavlja sastavni deo poslovne strategije kompanije Geodis

TIMOCOM Прес-известувања – Актуелни известувања

TimoCom predstavlja sastavni deo poslovne strategije kompanije Geodis

Paris/Diseldorf 2011-05-10. Kao jedna od najvećih evropskih kompanija koja se bavi logistikom, moramo smišljati načine da budemo još efikasniji na međunarodnom nivou. To je uradila i francuska kompanija Geodis Group i došla do pravog rešenja: TimoCom Soft- und Hardware GmbH, koja u ponudi ima vodeću evropsku berzu transporta i tereta TC Truck&Cargo® kao i platformu za tendere TC eBid®, pružaće podršku kompaniji Geodis u otpremanju robe i na međunarodnom i na francuskom tržištu.

Početkom godine potpisani su ugovori o saradnji između kompanija Geodis i TimoCom. Od tada se sve brzo odvijalo: Već tokom prvog meseca Geodis je plasirao oko 33 000 ponuda preko TC Truck&Cargo®. Time su klijenti TimoCom-a svakodnevno imali na raspolaganju više od hiljadu dodatnih ponuda za teret - a broj svakodnevno raste. Naravno, i Geodis je profitirao od saradnje, jer samo TimoCom obezbeđuje kontakt preduzeću koje se bavi logistikom sa više od 85 000 korisnika iz 44 zemlje Evrope. To je baš ono što je bilo potrebno preduzeću iz Pariza, koje pomoću kompanije TimoCom nastavlja svoju ekspanziju u Evropi.

Prava usluga
Presudno u opredeljivanju Geodisa za TimoCom, pored dobre reputacije berze transporta, bila je aktivnost na međunarodnom tržištu i programski interfejs TC Connect. Tako je cela kompanija Geodis Group širom Evrope povezana na TC Truck&Cargo®. Na ovaj način se izbegavaju greške u prenosu i štedi se vreme, jer se ponude unose u samo jedan sistem i zatim se automatski prenose. Christophe Gaultier, Geodis Direction Production & Qualité, naglašava strateški značaj koji za njegovo preduzeće ima saradnja sa TimoCom-om: „Preko svog snažnog međunarodnog razvoja Geodis želi da u svojim filijalama – zahvaljujući partnerstvu sa TimoCom-om - ponudi dobavljačima širi spektar. Uvođenje TimoCom-a kao interfejsa obezbeđuje našim korisnicima bolju produktivnost i daje im mogućnost daljeg razvoja. Važno je da sarađujemo sa pružaocima usluga koji nude visok stepen kvaliteta i sa berzom transporta koja pažljivo bira preduzeća za transport.”

Brzo postaje jasno: Bilo da se radi o sigurnosnom aspektu ili usluzi, nacionalnim ili međunarodnim relacijama - TimoCom je pravi partner kada se potencijali za poslovanje žele optimalno iskoristiti.

Više informacija o kompanijama TimoCom i Geodis naći ćete na adresi www.timocom.rs tj. www.geodis.com.

Контакт комуникација на фирмата

Communications

TIMOCOM GmbH

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

+49 211 88 26 59 24
Се согласувам оваа страна да употребува „колачиња“ за анализи, персонализирани соджини и реклами.