Со TC eBid® транспортерите профитираат од дополнителните делумни и комплетни утовари во цела Европа. Како клиент од производството или трговијата истовремено си обезбедувате капацитети на утоварен простор за во иднина. Една понатамошна предност: Како учесник во логистичкиот ланец, можете да негувате нови контакти со потенцијални деловни партнери.