Без разлика дали треба да се пренесе едно дебело писмо со курирска служба или да се транспортира вонгабаритна машина – сите можни видови на пратки се нудат на нашата транспортна берза.

Големината, видот и тежината можат до бидат детално наведени како и почетната и крајната дестинација и пропатните правила.

Понудите се прикажани на прегледни листи во кратка форма, но со сите најважни информации. Со кликање на одредена понуда корисникот ги добива деталните информации за таа понуда.