TimoCom Logo

JavaScript е деактивирана во Вашиот пребарувач.

Со тоа се редуцираат функциите на оваа веб страна. За да се зголеми бројот на корисниците и комфорот, Ве молиме привремено активирајте JavaScript во уредувањето на Вашиот пребарувач.


Дигитално побарување на транспорти и централно управување со налози

  Барање за транспорт

Спроведувајте ги Вашите транспортни налози брзо и едноставно во рамките на транспортната платформа на TimoCom. При тоа профитирате од дирекното вмрежување помеѓу Вас и Вашите партнери, заштедувате драгоцено време и во секое време имате точен преглед врз сите процеси и нивниот статус.

Сега регистрирајте се

Апликација за дигитални барања за транспортни TC Transport Order® на платформата на TimoCom

Имате прашања? Со ѕадоволство Ве информирме:  +49 211 88 26 26 00
 +49 211 88 26 26 00

За Вашите барања за транспорт имаме дигитално решение!

Упатете им ги Вашите барања за транспорт истовремено на повеќе деловни партнери. Вака брзо и едноставно ќе добивате информации дали се на располагање и конкретни понуди.

Вашите предности на еден поглед:

  Едноставно вмрежување преку барања кај деловни партнери директно на платформата
  Заштеда на процеси и време преку дигитално побарување на транспорти
  Договарање на налози без дополнителни комуникациски средства
  Информации за понуди од деловни партнери со актуелните цени во реално време
  Избор и споредба со добиените транспортни понуди
  Централен преглед на сите чекори и нивниот статус
  Дополнителни налози преку конкретни транспортни побарувања
  Креирање на шаблони за налози кои се повторуваат и нивна повторна употреба во секое време
  Добивање на известувања за релевантните чекори
  Сите податоци се „Hosted in Germany“

Вака функционира Вашата дигитална транспортна набавка со TC Transport Order®:

Оптимирајте ги Вашите деловни процеси со дигиталните барања за транспорт!

 

Како налогоземач добивате побрзо информации за тоа кој е на располагање и ценовни понуди, ако Вашите барања за транспорт истовремено ги упатите на повеќе деловни партнери.

 

Како налогоземач можете да ја зголемите Вашата добивка со тоа што ќе доставите понуди за добиените барања за транспорти. Така си ја зголемувате можноста за дополнителни лукративни зделки

Вака функционира барањето за транспорти

 

Важна напомена: Активирајте превод соодветен на Вашиот јазик: За таа цел кликнете долу десно кај „преводи“ и потоа на „уредување“, за да го изберете посакуваниот јазик.

 • Овде ќе Ви покажеме како дигитално да побарате транспорти кај Вашите деловни партнери

  Барања за транспорти

  Овој прирачник ќе Ви покаже како барањата за транспорт дигитално да ги упатите кон Вашите делoвни пaртнери.

 • Вака ќе направите понуда за добиено барање за транспорт

  Добиени барања за транспорти

  Овој прирачник ќе Ви објасни како да предадете Ваша понуда за добиено барање за транспорт.

 • Добивање на пораки за релевантни постапки

  Известувања

  После овој прирачник ќе знаете како да добивате известувања за Вашите релевантни чекори.

 • Барања за транспорт

  Овој прирачник ќе Ви покаже како барањата за транспорт дигитално да ги упатите кон Вашите делoвни пaртнери.

 • Сакате да го користите барањето за транспорти- Со задоволство ќе Ви помогнеме понатаму:


  Прашање? Стапете во контакт сега!

  Порака за TimoCom

  Овде имате можност да испратите порака до TimoCom. Ако сакате, можете да оставите телефонски број – најбрзо можно ќе ви се јавиме (понеделник до четврток од 08.00-18.00 часот, петок од 08.00-17.00 часот).

  Контакт формулар

  Ве молиме пополнете ги точно обележаните полиња.

   +49 211 88 26 26 00

  Hosted in Germany - безбедност на податоците

  Особено внимателно се однесуваме кон Вашите податоци Токму затоа TimoCom го носи печатот за квалитет „Hosted in Germany“: Со тоа потпаѓаат под германското право - а пред сè на германскиот закон за заштита на податоците, кој важи за еден од најстрогите во Европа.

  Се согласувам оваа страна да употребува „колачиња“ за анализи, персонализирани соджини и реклами.