TimoCom Logo

JavaScript е деактивирана во Вашиот пребарувач.

Со тоа се редуцираат функциите на оваа веб страна. За да се зголеми бројот на корисниците и комфорот, Ве молиме привремено активирајте JavaScript во уредувањето на Вашиот пребарувач.

Нашите топ пакети за Вас!

Што сакате сѐ да извлечете од Вашето работење? TimoCom Ви нуди различни пакети со опции кои се скроени токму за Вашите индивидуални потреби.

Сите пакети со апликации можете како нов клиент секогаш и до четири седмици бесплатно да ги тестирате. Освен тоа, сите пакети ги вклучуваат и: деловниот месинџер на TimoCom, деловниот именик за логистичката бранша во Европа, Ваша лична повеќе јазична поддршка и индивидуално упатство за употреба на програмата.

 

Барање и понудување на утовари/утоварен простор

Доделување на налози

Прифаќање на налози

Управување со налози

Креирање на барања за транспорт

Добивање на барања за транспорт

Следење и локализирање на возила

Функција за планирање на релации и пресметка на трошоци

Добивање на транспортни налози

Распишување на постојани налози

Барање и нудење на слободни магацински површини

Вкупен вклучен број на пристапи
(секој понатамошен пристап 10 Евра)

Апликација Транспортен барометар

Бесплатно

  • Лого iPhoneApp
  • Лого Google Play
  • Лого Windows Phone

Вашите предности:

  • Целосен пристап до Вашата TimoCom сметка, и додека сте на пат
  • Можност веднаш да се реагира на деловните шанси, во секое време
  • Мобилно барање на утовари и понуда на утовари низ цела Европа
  • Благодарение на одредувањето на положбата на возилото преку GPS, секогаш знаете каде се наоѓаат вашите возила, без разлика каде сте во моментот
  • Учество во секое време на транспортни тендери
  • Флексибилно понудување на складишни површини брзо пронаоѓање на слободни складишта
  • Мобилно вмрежување благодарејќи на деловниот профил за транпсорт и логистика во TC Profile®

Барање и понудување на утовари/утоварен простор

Доделување на налози

Прифаќање на налози

Управување со налози

Добивање на барања за транспорт

Следење и локализирање на возила

Функција за планирање на релации и пресметка на трошоци

Добивање на транспортни налози

Барање и нудење на слободни магацински површини

Вкупен вклучен број на пристапи

3

Барање и понудување на утовари/утоварен простор

Доделување на налози

Прифаќање на налози

Управување со налози

Добивање на барања за транспорт

Следење и локализирање на возила

Функција за планирање на релации и пресметка на трошоци

Добивање на транспортни налози

Распишување на постојани налози

Барање и нудење на слободни магацински површини

Вкупен вклучен број на пристапи

3

Professional

наместо 299,80

274,90 €*

месечно

Регистрација

Барање и понудување на утовари/утоварен простор

Доделување на налози

Прифаќање на налози

Управување со налози

Креирање на барања за транспорт

Добивање на барања за транспорт

Следење и локализирање на возила

Функција за планирање на релации и пресметка на трошоци

Добивање на транспортни налози

Барање и нудење на слободни магацински површини

Вкупен вклучен број на пристапи

3

Topseller

Premium

наместо 449,70

399,90 €*

месечно

Регистрација

Барање и понудување на утовари/утоварен простор

Доделување на налози

Прифаќање на налози

Управување со налози

Креирање на барања за транспорт

Добивање на барања за транспорт

Следење и локализирање на возила

Функција за планирање на релации и пресметка на трошоци

Добивање на транспортни налози

Распишување на постојани налози

Барање и нудење на слободни магацински површини

Вкупен вклучен број на пристапи

3

* + еднократен износ за приклучок од 175 €

Имате прашања? Со задоволство ќе Ви помогнеме понатаму.

+49 211 88 26 24 00
+49 211 88 26 24 00

Земете го Вашиот успех во своите раце. Цел TimoCom преку апликација!*

Сега преземете бесплатно

*За употреба на краен мобилен апарат, мора да се има регистрација преку статичен компјутер. За секој понатамошен краен апарат потребен е дополнителен TimoCom Account.

Се согласувам оваа страна да употребува „колачиња“ за анализи, персонализирани соджини и реклами.