skip navigation

Препорачајте го TIMOCOM

Вие како клиент на TIMOCOM сакате да препорачате нов клиент за нашиот Smart Logistics System? На пример за Понуди за утовар и утоварен простор, за нашите Тендери или нашите апликации Следење на возила или Релации и трошоци? Тогаш, едноставно пополнете го формуларот подолу.

За секоја успешна препорака ќе добиете 50 € од нас! Бидеќи мислењето на клиентите на TIMOCOM за нас е најбитното мерило на нашиот успех.

Вашите податоци
За TIMOCOM ги препорачавте следните кандидати

Сите полиња обележани со '*' се обврзувачки полиња, Ве молиме да ги пополните.

Преземете го нашиот формулар за поднесување како PDF

Преземање на PDF формуларот

Имате прашања? Со задоволство ќе Ви помогнеме понатаму.

+49 211 88 26 88 26

нагоре