skip navigation
Клиент на TIMOCOM од 2000 / TIMOCOM ID: 5591 / Транспортер

"Употребата на TC eMap® е веднаш видлива. Не мора постојано да го информираме нашиот налогодавач. Самите можат директно да ги следат актуелните позиции на возилата кои ги транспортираат нивните стоки. Тоа е голема добивка во време."

Адам Асцик
управител

Adar Sp. z o. o.
нагоре