skip navigation
TIMOCOM kлиент од 2005 / TIMOCOM ID: 54104 / Транспортер

"Стремежот на нашата компанија е насочен кон доминација и ширење во бизнис секторот, единственоста, исклучителноста а пред се задоволување на потребите и желбите на нашите клиенти. TIMOCOM наш верен следбеник и партнер..."

Валентина Милевска
Управител

Bomi 10 Logistik - Skopje
нагоре