skip navigation
TIMOCOM клиент од 2011 / TIMOCOM ID: 198236 / Транспортер

"TIMOCOM располага со голема транспортна берза и со тоа континуирано придонесува да ги зголемиме и искористиме нашите капацитети. Безбедноста на клиентите во ланецот на доделување на налози се зема многу сериозно, и дополнително се гарантира ефикасен начин на плаќање. Понатамошна предност на апликацијата на TIMOCOM е, покрај големата транспортна берза, тоа што можеме да вклучиме и други транспортни фирми кога станува збор за специфични транспорти. Апликацијата лесно се применува, постои голема база на корисници и нема никави софтверски проблеми."

Ljubiša Karalić
управител

CALIFORNIA ŠPED DOO BEOGRAD
нагоре