skip navigation
Клиент на TIMOCOM од 2012 / TIMOCOM ID: 207086 / Транспортер

"Во текот на последниве години електронската транспортна берза на TIMOCOM за нас стана неопходност. И до 450.000 понуди на утовари и утоварен простор дневно - тоа е факт. Со тоа можеме секогаш максимално да ги искористиме нашите капацитети, при тоа не само што заштедуваме на трошоци туку и придонесуваме за заштита на животната средина."

Матео Кодоњото
менаџер на шпедиција

CODOGNOTTO FRANCE SASU
нагоре