skip navigation
Клиент на TIMOCOM од 2003 / TIMOCOM ID: 135790 / Транспортер

"Еден колега од браншата се јави кај нас и праша за понудените површини на берзата на складишта на TIMOCOM. Неговиот проблем беше тоа што една трговска фирма која е во наше соседство одбила да му истовари дел од утоварот. И сега итно мора да најде место за тој утовар. 30 минути подоцна 20 палети беа испорачани кај нас."

Сигфрид Рот
сопственик

F und R LOGISTIK Südost-Europa Spedition GmbH
нагоре