skip navigation
Клиент на TIMOCOM од 2001 / TIMOCOM ID: 10384 / Транспортер

"Со самото поставување на нашите слободни капацитети на утоварен простор на транспортната берза TC Truck&Cargo®наведуваме дека за времетраење на налогот можат да ги следат нашите возила. Тоа е многу добро прифатено од страна на нашите клиенти. Двата партнери LOSTnFOUND и TIMOCOM во комбинација, дефинитивно можеме од сопствено искуство да ги препорачаме за дневното работење".

Хоакин Руис
главен ополномоштен

Hermann Cleff GmbH Internationale Spedition
нагоре