skip navigation
Клиент на TIMOCOM од 2012 / TIMOCOM ID: 143538 / Транспортер

"TIMOCOM како лидер на пазарот нуди, покрај големата понуда на утовари и утоварен простор, и интуитивна површина за управување. Со помош на електронската транспортна берза можат да се доделуваат налози при краткорочни вишоци на утовари или оптимално да се искористи слободниот капацитет на возила на нашата флота."

Marc von der Fecht
раководител на оддел менаџмент север/запад

Hermes Transport Logistics GmbH
нагоре