skip navigation
Клиент на TIMOCOM од 1999 / TIMOCOM ID: 4170 / Транспортер

"Нашите диспоненти се во можност во реално време да утврдат каде е стоката, релациите оптимално да ги планираат и да им даваат на корисниците повеќе информации за тоа каде се наоѓа утоварот. Со поврзувањето на Daimler FleetBoard со транспортната берза на TIMOCOM, целата флота ни се прикажува само на еден монитор и со тоа отпаѓа префрлувањето помеѓу различните теелматски системи. Освен тоа отпаѓаат и досадните телефонски разговори со возачите, без притоа да се ограничи протокот на информации."

Фолкер Аше
менаџер за логистика/Управител

Logistik in XXL GmbH
нагоре