skip navigation
Клиент на TIMOCOM од 2013 / TIMOCOM ID: 244248 / Транспортер

"Благодарение на софверот за поврзување TC Connect мораме само еднаш да ги внесуваме транспортните податоци. Со само еден единствен клик на глувчето тие се појавуваат и на TIMOCOM транспортната берза и ако во нашиот систем внесеме дека сме доделиле еден транспортен налог, тогаш истовремено се брише и понудата на TC Truck&Cargo®."

Манфред Блаус
Управител на оддел патен сообраќај

SITA Service GmbH
нагоре