skip navigation
Клиент на TIMOCOM од 2003 / TIMOCOM ID: 32299 / Транспортер

"ЗКГ (затворена корисничка група) на Transfrigoroute е вистинска додадена вредност за нашите членки. Приклучокот на TIMOCOM им овозможува на шпедитерите и транспортерите на температурно контролирани стоки да преземаат краткорочни пикови на налози како и да избегнуваат празни возења. И тоа при најголема можна безбедност - бидејќи во ЗКГ се склучуваат сите зделки помеѓу членките на TRANSFRIGOROUTE."

Хубертус Кобернус
претседател

Transfrigoroute Deutschland (TD) e.V.
нагоре