skip navigation

Dal Ferro Trasporti S.r.l

Dal Ferro Trasporti S.r.l, Jody Dal Ferro Disponent

„Со оваа функција сме еден голем чекор поблиску до нашата цел за безхартиено работење.  Кој сака да опстане на пазарот, не смее да ја избегнува дигитализацијата.“

Jody Dal Ferro
Dispatcher
Dal Ferro Trasporti S.r.l.
TIMOCOM ID: 14662

Dal Ferro Trasporti S.r.l.

Семејната фирма Dal Ferro Trasporti е основана во 1989 од страна на управителот Нарео Дал Феро и е со седиште во Италија. Дека дигитализацијата во транспортната и логистичката бранша станува се побитна, уште поодамна е забележено. Од тие причини, Дел Феро има поставено на сопствената веб страна документи за преземање. Кој има пристапено до нив, тоа не е познато. Благодарение на функцијата на TIMOCOM за поставување и преземање на документи, фирмата сега секогаш може да биде сигурна дека само корисниците на TIMOCOM можат да ги видат поставените документи.

нагоре