skip navigation

Josten International B.V.

Josten International B.V., Geert Josten Geschäftsführer

„Како фирма која нуди утовари, функцијата во деловниот адресар ни помага пред се при изборот на деловните партнери. Уште однапред може да се прегледаат потенцијалните партнери и подобро да се одлучи со кој се сака да се работи заедно.“

Geert Josten
CEO
Josten International B.V.
TIMOCOM ID: 277454

Josten International B.V.

Холандската фирма Josten International B.V.е повеќе од 15 години клиент на TIMOCOM и кога станува збор за претставувања на фирмата се потпира на функцијата за поставување и преземање на документи. Бидејќи: Со функцијата не се поставуваат само документи кои се потребни за добивање на еден налог, туку и презентации на фирмата. Тоа е голема преднсот, на мислење е управителот Герт Јостен.

нагоре