Преку прегледот на утовари можете да ги најдете и да ги понудите сите видови на утовари. Како налогодавач опишете го Вашиот утовар колку што е можно подетално по големина, вид, тежина место на утовар и истовар. Така, на тие што бараат утовари им го олеснувате поточното препознавање на потребата и побрзо можете да бидете контактирани. Бидејќи тие ја користат листата во пребарувањето за брзо наоѓање на вистинскиот утовар за расположливиот простор за утовар. Со кликање на Вашата понуда налогоземачите ги добиваат прикажани и Вашите контакт податоци и можат, како со потенцијален деловен партнер, да стапат директно во контакт со Вас.