TIMOCOM Logo

JavaScript е деактивирана во Вашиот пребарувач.

Со тоа се редуцираат функциите на оваа веб страна. За да се зголеми бројот на корисниците и комфорот, Ве молиме привремено активирајте JavaScript во уредувањето на Вашиот пребарувач.

DOO RUMAPROMET PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE RUMA

TIMOCOM-клиент од 2016 / TIMOCOM ID: 304502

„Благодарејќи на строгата контрола пред една фирма да може да биде член на TIMOCOM, на транспортната платформа наоѓаме голем избор на доверливи и квалитативно добри деловни партнери. Ја одбравме транспортната платформа на TIMOCOM врз основа на безбедноста и на големиот број на понуди."

Predrag Gršić
Гнерален директор

Се согласувам оваа страна да употребува „колачиња“ за анализи, персонализирани соджини и реклами.