TIMOCOM Logo

JavaScript е деактивирана во Вашиот пребарувач.

Со тоа се редуцираат функциите на оваа веб страна. За да се зголеми бројот на корисниците и комфорот, Ве молиме привремено активирајте JavaScript во уредувањето на Вашиот пребарувач.

Jaškapack d.o.o.

TIMOCOM клиент од 2014 / TIMOCOM ID: 258044

"Со приклучување кон платформите на TIMOCOM значително ги редуциравме транспортните трошоци, ја подобривме брзината на дистрибуција и значително ги поедноставивме деловните процеси."

Željko Vuksanраководител на одделот Логистика

Се согласувам оваа страна да употребува „колачиња“ за анализи, персонализирани соджини и реклами.