Подобро планирајте со соодветни партнери

Пронајдете доверливи партнери за редовни транспорти или обезбедете постојано искористување на транспортните капацитети.

Повеќе безбедност за вашето планирање

Како компанија од транспорт и логистика ќе најдете соодветни деловни партнерии така долгорочно и оптимално го искористувате вашиот возен парк. Учествувајте на национални и европски тендери и проширете ја вашата мрежа со атрактивни налогодавачи од производство, трговија и логистика.

Вашата привилегија: Како корисник исто така ви стои и Предности на нашата траснпортна берза на располагање. Подготвени сте за сите евентуалности.

Вашите предности на еден поглед:

Поднесувајте понуди на национални и европски јавни тендери

Подобро планирајте ги Вашите капацитети со долгорочни договорени налози

Пресретнете ги месеците во кои имате помалку налози и редуцирајте ги празните релации

Проширете ја вашата мрежа на доверливи деловни партнери од трговија, производство и логистика

Дозволете секојдневно да бидете известувани за интересни јавни тендери

Добивајте покани за ексклузивни тендери преку профилот на вашата компанија

Безбедно планирање на долг рок

Како компанија од транспорт и логистика ќе најдете соодветни деловни партнерии така долгорочно и оптимално го искористувате вашиот возен парк. Едноставно доделете го вашиот транспорт на соодветните понудувач и изградете ја вашата мрежа со доверливи партнери.

Вашата привилегија: Како корисник исто така ви стои и Предности на нашата траснпортна берза на располагање. Подготвени сте за сите евентуалности.

Вашите предности на еден поглед:

Брзо и ефикасно распишување на вашите повторливи транспорти

Подобро проценете ја моменталната состојба на пазарот преку добиените понуди.

Проширете ја вашата мрежа на доверливи деловни партнери од трговија, производство и логистика

Добијте понуди од доверливи даватели на услуги ширум Европа за да ја проширите вашата мрежа

Одговарајте едноставно и ефикасно на прашања во врска со тендерот

На крајот, одберете ги соодветните понудувачи

Имате прашања? Со задоволство Ве информираме за апликацијата:

Сега стапете во контакт!

+49 211 88 26 88 26

За понудувачите:

Паметно приклучување, каде што сте застанале

Користете го сеопфатниот филтер за пребарување, за брзо идентификување на тендерите кои се релевантни за вас. Забележете ги интересните тендери за понатамошна обработка, за да потоа да ја поднесете вашата индивидуална понуда.

Smart: Продолжете таму каде што сте застанале вчера

Едноставно пресметка на ценовни предлози

Со еден клик, можете да го повикате калкулаторот за релации и трошоци за да брзо и лесно ги пресметајте транспортните трошоци (вклучувајќи ги и патарините) за вашето индивидуално возило. Толку е еднставно да се креира индивидуален ценовен предлог за еден тендер.

Smart & Simple: Едноставно пресметка на ценовни предлози

За објавувачи:

Едноставно креирајте тендери

Можете лесно да креирате нов транспортен тендер со помош на со лесно разбирлива формулар . Пополнете ги сите стандардни информации за да може вашите тендери да бидат лесно пронајдени од соодветни понудувачи и за понатамошно прилагодување користите ги полињата за слободен текст или едноставно прикачете ги вашите готови документи.

Simple: Креирајте лесно и брзо тендери

Вие одредувате, кој може да учествува

Искористете ги сите и објавете јавен тендер или поканите ексклузивни специфични компании во поканата за тендер.

Safe & Simple: Едноставно одредете кој треба да учествува на вашиот тендер

Тестирајте го сега TIMOCOM системот и до 4 седмици бесплатно!

Сега стапете во контакт!

+49 211 88 26 88 26

Извод од актуелните транспортни тендери: Германија

Од Кон Број на тури Вид на ТМВ Вид на надградба на возилото  
DE 97… FR 63… 1 x годишно Шлепер, Приколичар Фургон, Термо
DE 34… DE 34… 1 x дневно Шлепер Фургон
DE 42… DE 18… 1 x дневно Шлепер, Приколичар Фургон, Затегната церада (Tautliner), Платформа, Церада
DE 50… IE … 5 x седмично Шлепер Цистерна
DE 70… DE 70… 1 x дневно Приколичар Платформа
DE 06… FI 33… 1 x месечно ТМВ до 7,5 т, ТМВ до 12 т, ТМВ до 18 т, Шлепер, Приколичар Фургон, Церада
DE 94… CZ 38… 10 x месечно Шлепер, Приколичар Кипер, Подвижен под (кабаст материјал), Кипер
DE 46… DE 79… 1 x седмично Шлепер, Приколичар Фургон, Ладилник, Церада
DE 46… DE 97… 1 x дневно Шлепер, Приколичар Фургон, Ладилник, Церада
DE 46… DE 90… 1 x дневно Шлепер, Приколичар Фургон, Ладилник, Церада
DE 83… FR 67… 1 x дневно Шлепер, Приколичар Фургон, Церада
DE 70… IT 39… 1 x дневно Шлепер, Приколичар Фургон, Церада
DE 70… IT 37… 1 x дневно Шлепер, Приколичар Фургон, Церада
DE 24… DE 24… 3 x месечно Шлепер Церада
DE 83… FR 91… 2 x месечно Шлепер Фургон, Термо, Подвижен под , Ладилник, Церада
DE 84… FR 52… 2 x месечно Шлепер Фургон, Термо, Подвижен под , Ладилник, Церада
DE 84… FR 27… 2 x месечно Шлепер Фургон, Термо, Подвижен под , Ладилник, Церада
DE 84… FR 21… 2 x месечно Шлепер Фургон, Термо, Подвижен под , Ладилник, Церада
DE 84… FR 13… 2 x месечно Шлепер Фургон, Термо, Подвижен под , Ладилник, Церада
DE 84… FR 37… 2 x месечно Шлепер Фургон, Термо, Подвижен под , Ладилник, Церада
последна актуелизација 17.08.2019

Од:
DE 97…
Кон:
FR 63…
Број на тури:
1 x годишно
Вид на ТМВ:
Шлепер, Приколичар
Роба:
Фургон, Термо

Од:
DE 34…
Кон:
DE 34…
Број на тури:
1 x дневно
Вид на ТМВ:
Шлепер
Роба:
Фургон

Од:
DE 42…
Кон:
DE 18…
Број на тури:
1 x дневно
Вид на ТМВ:
Шлепер, Приколичар
Роба:
Фургон, Затегната церада (Tautliner), Платформа, Церада

Од:
DE 50…
Кон:
IE …
Број на тури:
5 x седмично
Вид на ТМВ:
Шлепер
Роба:
Цистерна

Од:
DE 70…
Кон:
DE 70…
Број на тури:
1 x дневно
Вид на ТМВ:
Приколичар
Роба:
Платформа

Од:
DE 06…
Кон:
FI 33…
Број на тури:
1 x месечно
Вид на ТМВ:
ТМВ до 7,5 т, ТМВ до 12 т, ТМВ до 18 т, Шлепер, Приколичар
Роба:
Фургон, Церада

Од:
DE 94…
Кон:
CZ 38…
Број на тури:
10 x месечно
Вид на ТМВ:
Шлепер, Приколичар
Роба:
Кипер, Подвижен под (кабаст материјал), Кипер

Од:
DE 46…
Кон:
DE 79…
Број на тури:
1 x седмично
Вид на ТМВ:
Шлепер, Приколичар
Роба:
Фургон, Ладилник, Церада

Од:
DE 46…
Кон:
DE 97…
Број на тури:
1 x дневно
Вид на ТМВ:
Шлепер, Приколичар
Роба:
Фургон, Ладилник, Церада

Од:
DE 46…
Кон:
DE 90…
Број на тури:
1 x дневно
Вид на ТМВ:
Шлепер, Приколичар
Роба:
Фургон, Ладилник, Церада

Од:
DE 83…
Кон:
FR 67…
Број на тури:
1 x дневно
Вид на ТМВ:
Шлепер, Приколичар
Роба:
Фургон, Церада

Од:
DE 70…
Кон:
IT 39…
Број на тури:
1 x дневно
Вид на ТМВ:
Шлепер, Приколичар
Роба:
Фургон, Церада

Од:
DE 70…
Кон:
IT 37…
Број на тури:
1 x дневно
Вид на ТМВ:
Шлепер, Приколичар
Роба:
Фургон, Церада

Од:
DE 24…
Кон:
DE 24…
Број на тури:
3 x месечно
Вид на ТМВ:
Шлепер
Роба:
Церада

Од:
DE 83…
Кон:
FR 91…
Број на тури:
2 x месечно
Вид на ТМВ:
Шлепер
Роба:
Фургон, Термо, Подвижен под , Ладилник, Церада

Од:
DE 84…
Кон:
FR 52…
Број на тури:
2 x месечно
Вид на ТМВ:
Шлепер
Роба:
Фургон, Термо, Подвижен под , Ладилник, Церада

Од:
DE 84…
Кон:
FR 27…
Број на тури:
2 x месечно
Вид на ТМВ:
Шлепер
Роба:
Фургон, Термо, Подвижен под , Ладилник, Церада

Од:
DE 84…
Кон:
FR 21…
Број на тури:
2 x месечно
Вид на ТМВ:
Шлепер
Роба:
Фургон, Термо, Подвижен под , Ладилник, Церада

Од:
DE 84…
Кон:
FR 13…
Број на тури:
2 x месечно
Вид на ТМВ:
Шлепер
Роба:
Фургон, Термо, Подвижен под , Ладилник, Церада

Од:
DE 84…
Кон:
FR 37…
Број на тури:
2 x месечно
Вид на ТМВ:
Шлепер
Роба:
Фургон, Термо, Подвижен под , Ладилник, Церада

последна актуелизација 17.08.2019
нагоре

Се согласувам оваа страна да употребува „колачиња“ за анализи, персонализирани соджини и реклами. Дознајте повеќе