TIMOCOM Logo

JavaScript е деактивирана во Вашиот пребарувач.

Со тоа се редуцираат функциите на оваа веб страна. За да се зголеми бројот на корисниците и комфорот, Ве молиме привремено активирајте JavaScript во уредувањето на Вашиот пребарувач.

TIMOCOM Performance Flatrates

Едноставно прилагодете го опсегот на услугите на транспортната платформа за вашите потреби – со TIMOCOM Performance Flatrates. Како нов клиент, можете да го тестирате TIMOCOM до четири недели бесплатно, без оглед на кои Performance Flatrates ќе ги одберете.

 

Барање и понудување на утовари/утоварен простор

Доделување на налози

Прифаќање на налози

Управување со налози

Креирање на барања за транспорт

Добивање на постојани налози

Следење и локализирање на возила

Функција за планирање на релации и пресметка на трошоци

Добивање на транспортни налози

Распишување на постојани налози

Барање и нудење на слободни магацински површини

Вкупен вклучен број на пристапи

Барање и понудување на утовари/утоварен простор

Доделување на налози

Прифаќање на налози

Управување со налози

Добивање на постојани налози

Следење и локализирање на возила

Функција за планирање на релации и пресметка на трошоци

Добивање на транспортни налози

Барање и нудење на слободни магацински површини

Вкупен вклучен број на пристапи

3

Барање и понудување на утовари/утоварен простор

Доделување на налози

Прифаќање на налози

Управување со налози

Добивање на постојани налози

Следење и локализирање на возила

Функција за планирање на релации и пресметка на трошоци

Добивање на транспортни налози

Распишување на постојани налози

Барање и нудење на слободни магацински површини

Вкупен вклучен број на пристапи

3

Барање и понудување на утовари/утоварен простор

Доделување на налози

Прифаќање на налози

Управување со налози

Креирање на барања за транспорт

Добивање на постојани налози

Следење и локализирање на возила

Функција за планирање на релации и пресметка на трошоци

Добивање на транспортни налози

Барање и нудење на слободни магацински површини

Вкупен вклучен број на пристапи

3

Барање и понудување на утовари/утоварен простор

Доделување на налози

Прифаќање на налози

Управување со налози

Креирање на барања за транспорт

Добивање на постојани налози

Следење и локализирање на возила

Функција за планирање на релации и пресметка на трошоци

Добивање на транспортни налози

Распишување на постојани налози

Барање и нудење на слободни магацински површини

Вкупен вклучен број на пристапи

3

Вклучувајќи ги и бизнис месинџерот, деловниот именик, индивидуално упатство за користење и поддршка на мајчин јазик.

Имате прашања? Со задоволство ќе Ви помогнеме понатаму.

+49 211 88 26 88 26

Земете го Вашиот успех во своите раце. Цел TIMOCOM преку апликација!*

Сега преземете бесплатно

*За употреба на краен мобилен апарат, мора да се има регистрација преку статичен компјутер. За секој понатамошен краен апарат потребен е дополнителен TIMOCOM Account.

Се согласувам оваа страна да употребува „колачиња“ за анализи, персонализирани соджини и реклами.