TIMOCOM располага со изградена мрежа на партнери со кои успешно и доверливо соработуваме. Од поврзаните компетенции на оваа стратешка соработка посебно профитираат нашите клиенти.

Избор од нашите партнери