TimoCom располага со изградена мрежа на партнери со кои успешно и доверливо соработуваме.

Од поврзаните компетенции на оваа стратешка соработка посебно профитираат нашите клиенти.

 

Избор од нашите партнери: