Транспортен лексикон

Транспортен лексикон

Б Л Ф

LTL (Less Then Truckload)

Како LTL (Less Then Truckload) се опишува делумен утовар на едно ТМВ. Вообичаено за делумно утоварен камион се бараат понатамошни дотовари, за да се исплати транспортот. Како алтернатива за понатамошни дотовари се нудат збирните пратки.

Теоретски повеќе дотовари на превозникот ќе му донесат и повеќе пари во однос на еден цел утовар при иста тежина и волумен, но треба да се има и на ум дека при секое утоварно и истоварно место може да се чека подолго време со што временски ќе се оддолжи транспортот. Затоа кај посебно итни временски пратки може да се случи камионот и на долги релации да биде утоварен само со тој дотовар.

Делумниот утовар на еден контејнер се вика LCL („less than container load“).

нагоре

Се согласувам оваа страна да употребува „колачиња“ за анализи, персонализирани соджини и реклами. Дознајте повеќе