skip navigation

Транспортен лексикон

Записи во лексика

Б Л Ф

Постојат многу технички термини во транспортната и логистичката индустрија: од А за автомат до Ш за шпедиција. Транспортниот лексикон TIMOCOM обидинува клучните поими од областа на логистиката, шедицијата, ланецот на набавка како и од патниот товарен сообраќај. Битните поими и информации овде може да се најдат накратко и едноставно објаснети.

Сега можете да ги креирате вашите транспортни и логистички процеси на краток и едноставен начин. Дали иницирање транспорт, имплементација или управување со нарачки, во Smart Logistics System na TIMOCOM ќе ја најдете вистинската апликација за вашите потреби и степенот на дигитализација.

Станете инсајдер во индустријата

Регистрирајте се тука и добивајте редовни релевантни написи што ќе ви ја олеснат секојдневната работа и ќе ги прошират вашите деловни хоризонти.

Пријава за новините

Сите полиња обележани со'*' се обвзувачки полиња, Ве молиме да ги пополните.

Со испраќање на формуларот за регистрација (сега регистрирајте се) ја потврдувате Вашата согласност со Нашите правни одредби за заштита на податоците.

Пријава за новини:


Вашите лични податоци (Имејл, име и презиме) ќе бидат испратени како информација од TIMOCOM GmbH до базата со податоци на SC-Networks GmbH (Трговски Суд: Основен Суд Минхен, регистарски број: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH подлежи на сојузниот закон за заштита на податоци, како и на упатствата од TIMOCOM GmbH.

нагоре