skip navigation

Транспортен лексикон

Записи во лексика

Б Л Ф

Сега можете да ги креирате вашите транспортни и логистички процеси на краток и едноставен начин. Дали иницирање транспорт, имплементација или управување со нарачки, во Smart Logistics System na TIMOCOM ќе ја најдете вистинската апликација за вашите потреби и степенот на дигитализација.

Бизнис логистика

Бизнис логистика е збирен поим за вкупната логистика во една фирма. Ги вклучува сите интерни аспекти како и сите крос-компаниски акспекти на логистиката. Тука припаѓаат набавките, интерната логистика за производството како и испораката и дистрибуцијата на произведената роба.

Поимот
Во економската наука поимот „логистика“ се дефинира како планирање, управување, спроведување и контрола на физичкиот проток на робата и на протокот на информации кој е тука вклучен во ракмите на целокупниот синџир на вредности на една фирма.

Во основа во секоја фирма има логистички задачи, без разлика во која дејност. Бизнис логистика при тоа е над-поим за многуте различни барања кон логистиката на секоја поединечна фирма. Фирми, кои се активни во логистичката дејност, се специјализирани за физичкиот тек на робата и истата ја превземаат како и задачите поврзани со тоа, како даватели на услуги за други фирми, особено при транспортот на стоки.

Станете инсајдер во индустријата

Регистрирајте се тука и добивајте редовни релевантни написи што ќе ви ја олеснат секојдневната работа и ќе ги прошират вашите деловни хоризонти.

Пријава за новините

Сите полиња обележани со'*' се обвзувачки полиња, Ве молиме да ги пополните.

Со испраќање на формуларот за регистрација (сега регистрирајте се) ја потврдувате Вашата согласност со Нашите правни одредби за заштита на податоците.

Пријава за новини:


Вашите лични податоци (Имејл, име и презиме) ќе бидат испратени како информација од TIMOCOM GmbH до базата со податоци на SC-Networks GmbH (Трговски Суд: Основен Суд Минхен, регистарски број: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH подлежи на сојузниот закон за заштита на податоци, како и на упатствата од TIMOCOM GmbH.

нагоре