skip navigation

Транспортен лексикон

Записи во лексика

Б Л Ф
  • Логистика 4.0

    Под Логистика 4.0 се подразбира најмодерната логистика која вклучува вмрежување, дигитализација и клауд-компјутеризација. Според тоа, задачата на логистичарите не се ограничува веќе, како порано, [...]

нагоре