skip navigation

Транспортен лексикон

Записи во лексика

Б Л Ф

Сега можете да ги креирате вашите транспортни и логистички процеси на краток и едноставен начин. Дали иницирање транспорт, имплементација или управување со нарачки, во Smart Logistics System na TIMOCOM ќе ја најдете вистинската апликација за вашите потреби и степенот на дигитализација.

Логистика 4.0

Под Логистика 4.0 се подразбира најмодерната логистика која вклучува вмрежување, дигитализација и клауд-компјутеризација. Според тоа, задачата на логистичарите не се ограничува веќе, како порано, само на транспортот, туку се заснова на координативната функција на логистиката во целокупниот синџир на испорака во целата фирма.

Поимот
Логистика 4.0 како поим настана врз основа на поимот индустрија 4.0 кој за првпат беше споменат во Хановер на саемот ИАА комерцијални возила. Според него, се наоѓаме во четвртата индустриска револуција. Првата се случи со појавата на парната сила, втората со употребата на електричната енергија и употребата на подвижните производствени ленти. Третата индустриска револуција, опишана и како дигитална револуција, започна со автоматизацијата на производството и употребата на електрониката како на пример кај програмираното управување.

Со Логистика 4.0 се продолжува тој тренд со вклучување на модерната информациска и комуникациска технологија. Интелигентни и дигитално вмрежени системи треба да овозможат луѓето, машините, уредите, логистиката и производите директно меѓусебно да комуницираат. Ако логистиката се интегрира во најран можен момент во ланецот на набавка, се достигнува оптимизација во just-in-time-производството. Од другата страна транспортерите се надеваат на поголема сигурност во планирањето, истотака и на поголема искористеност на нивната флота и пократко време на чекање на утоварните места.

Станете инсајдер во индустријата

Регистрирајте се тука и добивајте редовни релевантни написи што ќе ви ја олеснат секојдневната работа и ќе ги прошират вашите деловни хоризонти.

Пријава за новините

Сите полиња обележани со'*' се обвзувачки полиња, Ве молиме да ги пополните.

Со испраќање на формуларот за регистрација (сега регистрирајте се) ја потврдувате Вашата согласност со Нашите правни одредби за заштита на податоците.

Пријава за новини:


Вашите лични податоци (Имејл, име и презиме) ќе бидат испратени како информација од TIMOCOM GmbH до базата со податоци на SC-Networks GmbH (Трговски Суд: Основен Суд Минхен, регистарски број: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH подлежи на сојузниот закон за заштита на податоци, како и на упатствата од TIMOCOM GmbH.

нагоре