skip navigation

Транспортен лексикон

Записи во лексика

Б Л Ф

Сега можете да ги креирате вашите транспортни и логистички процеси на краток и едноставен начин. Дали иницирање транспорт, имплементација или управување со нарачки, во Smart Logistics System na TIMOCOM ќе ја најдете вистинската апликација за вашите потреби и степенот на дигитализација.

Фиксен термин

Се доделува фиксен термин, ако при договарањето на транспортен налог се определи одреден временски термин во кој камионот треба да биде утоварен или истоварен. Почитувањето на овој термин е составен дел од законски договорената обврска.

Поимот
Фиксен термин го заменува застарениот поим “терминска роба“ Надредениот поим е “фиксна зделка“

Секојдневни искуства
Фиксните термини почесто се договараат при истовар отколку при утовар. Најчесто договорениот утовар ни кажува кога најдоцна робата мора да биде кај клиентот. Ако камионот дојде порано, тогаш се смета дека терминот е испочитуван. Има и фиксни термини, каде што робата не смее да пристигне порано. И тоа од различни причини: Кранот за истовар е нарачан само во еден одреден временски период, улица мора да биде блокирана за да може да помине камионот. Понатаму, фиксните термини се доделуваат и за обезбедување на строго управување со временски прозорец. Така би требало да се избегнат чекањата на утоварната рампа.

Станете инсајдер во индустријата

Регистрирајте се тука и добивајте редовни релевантни написи што ќе ви ја олеснат секојдневната работа и ќе ги прошират вашите деловни хоризонти.

Пријава за новините

Сите полиња обележани со'*' се обвзувачки полиња, Ве молиме да ги пополните.

Со испраќање на формуларот за регистрација (сега регистрирајте се) ја потврдувате Вашата согласност со Нашите правни одредби за заштита на податоците.

Пријава за новини:


Вашите лични податоци (Имејл, име и презиме) ќе бидат испратени како информација од TIMOCOM GmbH до базата со податоци на SC-Networks GmbH (Трговски Суд: Основен Суд Минхен, регистарски број: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH подлежи на сојузниот закон за заштита на податоци, како и на упатствата од TIMOCOM GmbH.

нагоре