skip navigation

Транспортен лексикон

Записи во лексика

Б Л Ф

Сега можете да ги креирате вашите транспортни и логистички процеси на краток и едноставен начин. Дали иницирање транспорт, имплементација или управување со нарачки, во Smart Logistics System na TIMOCOM ќе ја најдете вистинската апликација за вашите потреби и степенот на дигитализација.

Франко

Зборот Франко се употребува во трговскиот речник и ја означува испораката при која што испраќачот, а не приемачот ги превзема транспортните трошоци.

Спротивното се нарекува „ex works“ (или и „неслободно“) и тогаш приемачот мора да ги преземе транспортните трошоци. Освен ова, постојат и други трговски клаузули ( на англиски: Incoterms), со која се регулираат условите на испорака во транспортот. Кај сите овие клаузули не станува само збор за плаќањето, туку и за таканаречениот пренос на одговорноста со кој се утврдува до кога е испраќачот, а од кога е приемачот одговорен за состојбата на робата.

Поимот
Зборот Франко доаѓа од италијанскиот глагол affrancare (на македонски приблжно би било: ослободува, предава). Истиот термин се упоребува и кај поштенските марки, и таму транспортот на писмото се презема од испраќачот, ако е франкирано (ослободено).

Со текот на време, се почесто наместо старомодниот збор Франко се употребува изразот „ delivery duty paid “ (на македонски приблжно би било: платени давачки)

Станете инсајдер во индустријата

Регистрирајте се тука и добивајте редовни релевантни написи што ќе ви ја олеснат секојдневната работа и ќе ги прошират вашите деловни хоризонти.

Пријава за новините

Сите полиња обележани со'*' се обвзувачки полиња, Ве молиме да ги пополните.

Со испраќање на формуларот за регистрација (сега регистрирајте се) ја потврдувате Вашата согласност со Нашите правни одредби за заштита на податоците.

Пријава за новини:


Вашите лични податоци (Имејл, име и презиме) ќе бидат испратени како информација од TIMOCOM GmbH до базата со податоци на SC-Networks GmbH (Трговски Суд: Основен Суд Минхен, регистарски број: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH подлежи на сојузниот закон за заштита на податоци, како и на упатствата од TIMOCOM GmbH.

нагоре