skip navigation

TIMOCOM билтен - Комплетен товар со логистички прашања

Ексклузивно за Вас: Примери за најдобра практика од најголемата логистичка мрежа во Европа. Вредни технички статии кои едноставно ги објаснуваат сложените теми. Покрај тоа: најновите логистички ИТ трендови, интервјуа од индустријата и стручни совети за оптимизирање на вашата секојдневна работа.

Ваша информативна предност - претплатете се на билтенот сега!

Пријава за новините

Сите полиња обележани со'*' се обвзувачки полиња, Ве молиме да ги пополните.

Со испраќање на формуларот за регистрација (сега регистрирајте се) ја потврдувате Вашата согласност со Нашите правни одредби за заштита на податоците.

Пријава за новини:


Вашите лични податоци (Имејл, име и презиме) ќе бидат испратени како информација од TIMOCOM GmbH до базата со податоци на SC-Networks GmbH (Трговски Суд: Основен Суд Минхен, регистарски број: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH подлежи на сојузниот закон за заштита на податоци, како и на упатствата од TIMOCOM GmbH.

нагоре