skip navigation

Услуги известувања

Овде ќе ги најдете сите прилози на теми поврзани со логистиката и транспортната индустрија.
Издвојте се позитивно како прв избор за давател на транспортни услуги
05.11.2021

Прв избор за давател на услуги за транспорт – Carrier of Choice

Ефикасност ,  услуга  и  дигитализација  - оваа комбинација е клучот за успехот за многу даватели на услуги. За  транспортните компании , сепак, не е секогаш лесно да се внимава на сите три аспекти и истите професионално да се имплементираат. Бидејќи: Нивната основна компетенција е безбедниот и сигурен  транспорт на товари. Со следните совети, транспортерите можат  да станат прв избор како давател на транспортни услуги.

читај понатаму >
Менаџерот на производи Дејвид Мог и колегите пред таблата со задачи
17.02.2021

Паметна соработка во логистика: Како успешно да ги вклучите клиентите во развојот на дигитални производи

Рака на срце: Секој зборува за прилагодени, дигитални решенија. Но, кога услугите се посебно прилагодени на потребите на клиентите? Или се развиваат врз основа на нив? Во овој пост, ние користиме практични примери за не само да покажеме како може да изгледа  работењето ориентирана кон клиенти . Одиме чекор понатаму и пишуваме за паметна соработка.

читај понатаму >
Работењето од дома има потенцијал и после кризата, но само доколку за неа постои дигитална корпоративна култура.
10.02.2021

Седум совети, како можете и после Корона да етаблирате дигитално работење во вашата компанија.

Корона  беше двигател на  дигитализацијата , која успеа, за многу кратко време да спроведе  дигитално работење   низ цела Германија  а во некои случаи и социјално да се етаблира. Исто така, и логистички компании   за време на периодот на ограничувањата се соочија со предизвикот за одржување деловни операции со воведување на  работењето од дома. Многу вработени го искусија „ Работењето  од далечина“ и компаниите се задоволни што работење толку добро. дигитално функционира.  Од оваа неопходност се појавија неколку прагматични корпоративни практики.

Но, за да се направи одржлива и успешна  дигиталната трансформација , не е доволно само да имате дома вработени седнати на компјутер. Мора да се случи културолошка промена, која TIMOCOM денес веќе ја живее. Во оваа статија ви даваме седум совети за полесно да воведете дигитална култура.

читај понатаму >
05.02.2021

Логистика без стрес

Веројатно ове е илузија: Логистика без стрес. Превозниците и шпедитерите  скоро секогаш се натпреваруваат со часовникот. Временскиот притисок во  логистиката  се зголемува, особено за време на одредени делови од годината, како што е пред Божиќ. Во оваа статија објаснуваме  кои фактори во логистиката  можат да доведат до стрес и даваме совети за тоа како да се справите со него - или, во најдобар случај, како воопшто и да не се појавува.

читај понатаму >
Smart Logistics ги намалува трошоците во синџирот на снабдување.
14.01.2021

Smart Logistics е најсилиот лост за заштеда на трошоци и раст

Smart Logistics ги намалува трошоците во синџирот на снабдување. Тоа е резултат од студијата на консултантската фирма PwC. Но, што се подразбира под тој поим и што значи тоа конкретно за логистичките процеси? Во оваа статија покажуваме колку за логистиката е важно интелигентното вмрежување за  и како вие, како компанија, можете да го имплементирате.

читај понатаму >
Елиза Вирвич работи во одделот за книговодство, сметководство и наплата на долгови во  Mega Pol Trans во Пила и за ненаплатени фактури се потпира на услугата за наплата на долгови на TIMOCOM.
12.01.2021

Справување со лошите плаќачи

Ако целта на плаќањето е надмината и сите напори да се разјасни е неуспешна, услугата за наплата на долг може да помогне во наплатата на плаќањата. Компанијата за транспорт Mega Pol Trans од Полска ја користи услугата за наплата на долгови на TIMOCOM - состапка на успешнот и до 90 проценти.

читај понатаму >
Вработените во наплата на долгови Џулиан ван Ахтер, Геофри Бладиер и Дениз Бехт советуваат,  се грижат, посредуваат и да им помогнат на клиентите на TIMOCOM да си ги наплатат своите пари.
17.11.2020

Интервју со вработените во TIMOCOM наплата на долгови

Веќе неколку години TIMOCOM им нуди на своите клиенти  услуга за наплата на долгови  со цел да при отворени фактури да имаат сигурен партнер. Во оваа статија, им дозволивме на вработените во наплатата на долгови на TIMOCOM да земат збор со цел да дадат увид во нивната секојдневна работа во меѓународниот  логистички бизнис . Притоа се покажува дека: таа понекогаш е изненадувачка, ретко досадна, но во секој случај возбудлива и разновидна. Геофри Бладиер, Дениз Бехт и Џулиан ван Ахтер раскажуваат за нивните искуства, разјаснуваат многу клишеа и покажуваат каков успех може да се има во деловниот живот со дипломатија и разбирање.

читај понатаму >
Сметководителот ги подмирува заостанатите фактури.
16.09.2020

Што да направите со отворени фактури? Кратко објаснување за вашите права и обврски во случај на задоцнето плаќање.

Налогот е доставен и фактурата е напишана. Но, на вашата сметка нема прилив и вие чекате на вашите пари?За да се забрзаа платниот промет, во 2011 година беше издадена Директивата на ЕУ. Вака низ цела Европа се регулира она што мора да се примени во секоја земја на ЕУ доколку има неплаќање на обврските.

читај понатаму >
Три сини коцки со симбол на евро и календар
18.08.2020

Одложување на наплатата: Што да се прави ако клиентот не плаќа?

Транспортот е завршен, но деловната жиро сметка останува празна. Како логистичар, се претпоставува дека по испораката на стоката, клиентот ќе ја плати и фактурата. Речиси секоја компанија знае дека некои од деловните партнери плаќаат премногу доцна или воопшто не плаќаат. Ако датумот на доспевање е надминат, сега би можеле да одите кај адвокатот. Сепак, посетата кај правниот експерт треба да се избере само кога сите ресурси веќе се исцрпени. Ние ви откриваме со три совети што можете да направите како претприемач со отворените фактури и како можете да дојдете до вашите пари.

читај понатаму >
нагоре