Назначено со писмо и печат.

Направете ја јасна Вашата доверливост и одговорност со печатите на TIMOCOM.

TIMOCOM ИД TIMOCOM Cash Care TIMOCOM Green We Can
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA
TIMOCOM ID бројот на нашата веб страна буди доверба кај нашите налогодавачи - како печат за квалитет. Со тоа веќе добивме многу налози.
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

Време е: Кој може да се докаже како клиент на TIMOCOM, полесно наоѓа нови деловни партнери. Бидејќи на транспортниот пазар, бројот на клиентот, во преносен смисол, е печат за квалитет. Една причина за тоа: Како најголема транспортна платформа во Европа, TIMOCOM силно се заложува за безбедност и ги проверува сите клинти детално . Покажете дека сте доверливи и ставете го TimoCom ID бројот на веб страната на Вашата фирма.

Како да се најде TIMOCOM ID на Вашата веб страна?

Многу едноставно: Јавете се во службата за грижа за корисници на TimoCom на +49 211 88 26 88 26 an и ќе добиете Имејл со HTML-кодот за Вашиот личен TIMOCOM ID број.

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.
Со печатот TIMOCOM CashCare на нашата веб страна јасно ставате до знање, дека во случај на случаевите TIMOCOM ќе се погрижи за нашите побарувања.
Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Ако не се плаќаат фактурите, тоа може брзо да ја загрози егзистенцијата. Но, до тоа не мора да дојде: Со TIMOCOM CashCare печатот ги поддржувате Вашите барања за наплата.

повеќе...

Нашата услуга за наплата на долгови вреди за сите пари!

Лоши плаќачи се опасност за секоја фирма. При евентуални проблеми со лоши плаќачи, на сцена стапуваат адвокатот Александар Оебел и неговиот тим. Тукаа на сите клиенти на TIMOCOM отворените побарувањ им стојат на располагање за вонсудска наплата и на пример во 2015 успеаа во 89% од случаите да ги наплатат побарувањата на доверителите. Покрај тоа, нашата служба за наплата на долгови има уште една дополнителна вредност: Така понекоја црна овца однапред ќе се исплаши од користењето на нашиот софтвер и нема воопшто ниту да се обиде да биде наш член.

Заедно ќе пристигнеме на целта

 • Услуга за наплата на долгови од 2003 (со официјална државна дозвола)
 • Стручен совет и поддршка
 • Помош од соработник кој зборува на мајчин јазик
 • Доследна и брза наплата на отворени плаќања

Користете ја нашата услуга за наплата на долгови. Покрај провизијата од 15,00 €, само во случај на успех наплаќаме премија за нашата услуга, која е во рамките на германските закони за давачки.

Договор за дигитален печат TIMOCOM CashCare

 1. TIMOCOM на примателот на услугите на TIMOCOM, CashCare печатот им го става на располагање на фактури, опомени, Имејл потписи, т.е како HTML-код на веб страна. Примател на услуги може да биде само една фирма/претприемач кој е во активен деловен однос со TIMOCOM и располага со активен TIMOCOM ID број.
 2. Печатот служи за поддршка за наплата на отворени побарувања и би требало да го забрза процесот на наплата.
 3. Овој договор се поништува, без да има потреба од понатамошни објаснувања од страна на TIMOCOM, ако
  1. Печатот „Green we can“ не се употребува според одредбите или не е прикажан во соодветна копи-форма.
  2. примателот на услугата изворниот код во каков било начин и форма го манипулира или менува изворниот код.
  3. Печатот се употребува на веб страници, кои се соодветни, TIMOCOM самиот и/или услугите на TIMOCOM да ги симнат, да ги повредат нематеријални права на добра од TIMOCOM или ги прекршуваат правните прописи или добрите обичаи.
 4. Ако примателот на услугата ги прекрши одредбите од ставка 3, TIMOCOM го задржува ексклузивнот право да ги активира соодветните барања за отштета.
 5. Страните имаат право, во секое време, без наведување на причини, да го откажат договорот до 15ти како и на крајот од тековниот месец. Правото на употреба, во секој случај, завршува на крајот на деловниот однос помеѓу примателот на услугата и TIMOCOM.

Едноставно вметнете го печатот во Вашата деловна комуникација

 • Додадете им на Вашите барања дополнителен притисок!
 • Добијте предности со помош на меѓународното управување со долгови на TIMOCOM.
 • Профитирајте од меѓународната стручност, брзина и ефикасно извршување.
 • Зграбете ја можноста на една надпросечна квота на успешност од над 87% 1,2
 1. При давање на налог за услугата за наплата на долгови TIMOCOM CashCare
 2. За споредба: предсудската квота на успех на фирми за наплата на долгови во просек е над 50% (www.inkasso.de)
Поставете јасен знак на Вашата веб страна со нашиот знак!

Копирајте го html-кодот во соодвеното место на Вашата веб страна. Ако Ви е потребна помош, обратете се до Вашиот веб администратор.

TIMOCOM Cash Care
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG
„Green Logistics“ сега е за фирмите од стратешко значење и веќе е прашање на конкурентност. Со печатот ‚Green we can‘ јас и јавно покажувам дека возиме еколошки.
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG

TIMOCOM клиент? Одлично!

Бидејќи како клиент на TIMOCOM веќе покажувате дека сте свесни за животната средина. Со нашата транспортна платформа одбегнувате, уште од првиот пристап, непотребни и штетни за околината, празни возења.

И тоа сега ќе го добиете зелено на бело од нас! Покажете им на Вашите налогодавачи, дека сте доверлив партнер, не само за логистика туки и за животната средина.

повеќе...

Договор за печат TIMOCOM „Green we can“

Со задоволство можете логото на TIMOCOM „Green we can“ да го поставите на Вашата веб страна и со тоа да ја потврдите Вашата определба за животната средина. Пред да може да го употребите на Вашата веб страна ХТМЛ Изворниот код, авторизиран од TIMOCOM, мора да се согласите со следниот договор.

 • TIMOCOM на примателот на услуги му го дава бесплатно на располагање HTML-кодот за „Green we can“- печатот. Примателот на услуги е овластен, истиот да го стави на својата веб страна.
 • Печатот „Green we can“ служи за поттикнување на свеста за животната средина и треба да ја поедностави побарувачката на производи кои се добри по животната средина.
 • Овој договор се поништува, без да има потреба од понатамошни објаснувања од страна на TIMOCOM, ако
  1. Печатот „Green we can“ не се употребува според одредбите или не е прикажан во соодветна копи-форма.
  2. примателот на услугата изворниот код во каков било начин и форма го манипулира или менува изворниот код.
  3. Печатот „Green we can“ се употребува на веб страници, кои се соодветни, TIMOCOM самиот и/или услугите на TIMOCOM да ги симнат, да ги повредат нематеријални права на добра од TIMOCOM или ги прекршуваат правните прописи или добрите обичаи.
 • Ако примателот на услугата ги прекрши одредбите од ставка 3, TIMOCOM го задржува ексклузивнот право да ги активира соодветните барања за отштета.
 • Страните имаат право, во секое време, без наведување на причини, да го откажат договорот до 15ти како и на крајот од тековниот месец.
Поставете го сега веднаш нашиот еколошки печат „Green we can“ на Вашата веб страна:

Копирајте го html-кодот во соодвеното место на Вашата веб страна. Ако Ви е потребна помош, обратете се до Вашиот веб администратор.

TIMOCOM Green We Can
нагоре