skip navigation

Во транспортната и логистичката индустрија интерфејсите се поважни од кога и да е. Бидејќи ги забрзуваат работните процеси и ги прават поефикасни. TIMOCOM нуди интерфејси како на пример Smart API транспортна берза. Тука можете одвашиот интерен логистички софтвер да нудите утовари иутоварен простор во Frachtenbörse des TIMOCOM Systems да барате и да нудите. Нема двојни записи, нема повеќе медиумски паузи. Имате пристап до повеќе од 45.000 потенцијални деловни партнери и штедите време и трошоци.

TC Connect - интерфејс со Smart Logistics System

Smart API транспортна берза

Со нашиот интерфејс Smart API транспортна берза, можете да пристапите од вашиот логистички софтвер на транспортната берза на TIMOCOM системот.

Дознајте повеќе >

Smart API Транспортни налози

Smart API Транспортни налози

Со нашиот интерфејс Smart API Транспортни налози, можете да испраќате и добивате транспортни налози од вашиот логистички софтвер на TIMOCOM системот.

Дознајте повеќе >

Понудувачи на телематски системи во TIMOCOM Tracking

Smart API Tracking

Smart API Tracking ви овозможува преку вашиот логистички софтвер да имате преглед врз транспортираното.

Дознајте повеќе >

нагоре