skip navigation

Профитирајте од поголема ефикасност и безбедност во транспортниот бизнис!

Со помош на Планирање на рути und Kalkulationsfunktion може да одите директно од Берза на утовари и утоварен простор, вашиот транспортен налог или повик за тендери, ја утврдува рутата на соодветната релација и пресметате ги добиените патни и помошни трошоци .

Вашите предности:

Планирајте ги релациите кои се прилагодени на вашиот камион

Пресметајте ги транспортните трошоци со индивидуални стапки, вклучувајќи прикажување на релации со обврска за плаќање на патарина (km)

Пронајдете директно во транспортната берза соодветен утовар во близина на вашето возило

Превземете ја местоположбата на вашето возило со пресметката на релации и пресметајте ја релацијата во вашитете патни трошоци.

Намалете ги барањата за размена и заштедете драгоцено време, со тоа што привремено ќе ги поделите позиционите податоци со вашиот налогодавач.

Истакнете ги возилата, кои привремено сте ги Следење на возила ослободиле

Сите ваши возила заедно може да се следат во нашиот систем

Прикажување на градилиштата и прекини во сообраќајот, како и бензински пумпи УТА, работилници и DocStop

Вашите предности:

Дозволете возилата на Вашите подизведувачи, независно на кој телематски систем се, заедно да ги следите преку една мапа

Дирекно барајте даватели на услуги, кои ќе ви Следење на возила дозволат да ги следите вашите пратки

Сами видете во секое време каде се наоѓа вашата пратка.

Со редуцираната потреба за размена, заштедувате драгоцено време.

Едноставно заштедете време во планирањето/трошоците

Тука оптималната релација дирекно графички ви е преставена. Освен тоа, можете со Routenplanungs- и Kalkulationsfunktion дирекно од Frachtangebot, Ihrem Транспортни налози или Ausschreibung рутата на секоја релација и настанатите Fahrt- споредни попатни трошоци да пресметате.

Во секое време имајте детален преглед над Вашите транспорти

Smart пронаоѓање на оптималната релација за вашето возило

Пресметката на релациите ги разгледува можните ограничувања за камиони поединечно за вашите типови на возила и ви покажува соодветните релации со патарини. Значи, можно е со вашите индивидуални трошоци прецизно да ги планирате пресметате и патните трошоци.

Следење на возила - пронајдете ја оптималната релација за вашето возило

Тестирајте го сега TIMOCOM системот.

Тестирајте сега бесплатно

Имате прашања? Со задоволство ќе Ви помогнеме понатаму:

+49 211 88 26 88 26

нагоре