skip navigation

Повеќе сигурност во планирањето при секојдневната работа.

Со помош на функцијата за планирање на релации и трошоци може директно да одите од Апликациите товари и товарен простор, до вашиот транспортен налог или повик за тендери или да ви се прикаже соодветната релација и да ги пресметате патните и помошни трошоци.

Вашите предности:

Планирајте ги релациите кои се прилагодени на вашиот камион

Пресметајте ги транспортните трошоци со индивидуални стапки, вклучувајќи прикажување на релации со обврска за плаќање на патарина (km)

Превземете ја местоположбата на вашето возило со пресметката на релации и пресметајте ја релацијата во вашитете патни трошоци.

Прикажување на градилиштата и прекини во сообраќајот, како и бензински пумпи UTA, работилници и DocStop

Планирање на релации

Тука графички е прикажана оптималната релација за вашиот транспортен налог. Пресметката на релациите ги разгледува можните ограничувања за камиони поединечно за вашите типови на возила и ви покажува соодветните релации со патарини.

Планирање на релации преку преглед на мапа во Smart Logistics системот на TIMOCOM.

Пресметка на трошоците

Можете да ги користите поставките за релациите за да ја прилагодите пресметката на вашата релација според вашите индивидуални потреби. Mожно е со вашите индивидуални трошоци прецизно да ги планирате и да ги пресметате патните трошоци.

Прилагодете ги опциите преку поставките за релациите и пресметајте ги патните трошоци

Користете ја Релации и Трошоци во Smart Logistics системот.

Тестирајте сега бесплатно

Имате прашања? Со задоволство ќе ви помогнеме понатаму:

+49 211 88 26 88 26

нагоре