skip navigation

Следење на транспортите во секое време

Моќното решение за следење на возила ги обединувасите најупотребувани телематски системи со нашиот Smart Logistics System. Позициите кои се релевантни за вас се прикажани прегледно и поврзано. Веќе не мора да прегледувате низ различни апликации. Истотака, благодарејќи на добиената транспарентност имате повеќе сигурност во целиот процес на одвивање на деловната зделка.

Вашите предности како понудувач на теелматски услуги:

Голем број на даватели на телематски услуги се веќе приклучени на нашата апликација

Вашите клиенти користат функционална додадена вредност во рамките на берза на утовари и утоварен простор

Можете бесплатно да се поврзете Schnittstelle

Задржете детален преглед

Следете ги сите транспорти прегледно на една мапа сите актуелни телематски системи кои се обидинети во нашиот Smart Logistics System. Или можете да најдете директно на транспортната берза соодветен утовар во близина на вашето возило и исто така да пресметате како да стигнете до таму.

Во секое време имајте детален преглед над Вашите транспорти

Smart споделете ги позиционите податоци со налогодавачите.

Намалување на барањата за размена и заштедете драгоцено време, со тоа што привремено ќе ги поделите позиционите податоцисо вашиот налогодавач . Како налогодавач, во секое време ќе знаете каде се наоѓа вашата пратка.

Следење на возила - задржете детален преглед

Тестирајте го сега TIMOCOM системот.

Тестирајте сега бесплатно

Имате прашања? Со задоволство ќе Ви помогнеме понатаму:

+49 211 88 26 88 26

нагоре