skip navigation

Подобро планирајте со соодветни партнери

Пронајдете доверливи партнери за редовни транспорти или обезбедете постојано искористување на транспортните капацитети.

Повеќе безбедност за вашето планирање

Како компанија од транспорт и логистика ќе најдете соодветни деловни партнерии така долгорочно и оптимално го искористувате вашиот возен парк. Учествувајте на национални и европски тендери и проширете ја вашата мрежа со атрактивни налогодавачи од производство, трговија и логистика.

Вашата привилегија: Како корисник исто така ви стои и Предности на нашата траснпортна берза на располагање. Подготвени сте за сите евентуалности.

Вашите предности на еден поглед:

Поднесувајте понуди на национални и европски јавни тендери

Подобро планирајте ги Вашите капацитети со долгорочни договорени налози

Пресретнете ги месеците во кои имате помалку налози и редуцирајте ги празните релации

Проширете ја вашата мрежа на доверливи деловни партнери од трговија, производство и логистика

Дозволете секојдневно да бидете известувани за интересни јавни тендери

Добивајте покани за ексклузивни тендери преку профилот на вашата компанија

Безбедно планирање на долг рок

Како компанија од транспорт и логистика ќе најдете соодветни деловни партнерии така долгорочно и оптимално го искористувате вашиот возен парк. Едноставно доделете го вашиот транспорт на соодветните понудувач и изградете ја вашата мрежа со доверливи партнери.

Вашата привилегија: Како корисник исто така ви стои и Предности на нашата траснпортна берза на располагање. Подготвени сте за сите евентуалности.

Вашите предности на еден поглед:

Брзо и ефикасно распишување на вашите повторливи транспорти

Подобро проценете ја моменталната состојба на пазарот преку добиените понуди.

Проширете ја вашата мрежа на доверливи деловни партнери од трговија, производство и логистика

Добијте понуди од доверливи даватели на услуги ширум Европа за да ја проширите вашата мрежа

Одговарајте едноставно и ефикасно на прашања во врска со тендерот

На крајот, одберете ги соодветните понудувачи

Имате прашања? Со задоволство Ве информираме за апликацијата:

Сега стапете во контакт!

+49 211 88 26 88 26

За понудувачите:

Паметно приклучување, каде што сте застанале

Користете го сеопфатниот филтер за пребарување, за брзо идентификување на тендерите кои се релевантни за вас. Забележете ги интересните тендери за понатамошна обработка, за да потоа да ја поднесете вашата индивидуална понуда.

Smart: Продолжете таму каде што сте застанале вчера

Едноставно пресметка на ценовни предлози

Со еден клик, можете да го повикате калкулаторот за релации и трошоци за да брзо и лесно ги пресметајте транспортните трошоци (вклучувајќи ги и патарините) за вашето индивидуално возило. Толку е еднставно да се креира индивидуален ценовен предлог за еден тендер.

Smart & Simple: Едноставно пресметка на ценовни предлози

За објавувачи:

Едноставно креирајте тендери

Можете лесно да креирате нов транспортен тендер со помош на со лесно разбирлива формулар. Пополнете ги сите стандардни информации за да може вашите тендери да бидат лесно пронајдени од соодветни понудувачи и за понатамошно прилагодување користите ги полињата за слободен текст или едноставно прикачете ги вашите готови документи.

Simple: Креирајте лесно и брзо тендери

Вие одредувате, кој може да учествува

Искористете ги сите и објавете јавен тендер или поканите ексклузивни специфични компании во поканата за тендер.

Safe & Simple: Едноставно одредете кој треба да учествува на вашиот тендер

Тестирајте го сега TIMOCOM системот.

Сега стапете во контакт!

+49 211 88 26 88 26

Извод од актуелните транспортни тендери: Германија

Од

Кон

Број на тури

DE 58…

DE 93…

5 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон, Термо, Џамбо, Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 45…

NL 77…

1 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер

Вид на надградба на возилото: Фургон, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'NL'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 39…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон, Термо, Затегната церада (Tautliner), Мега, Ладилник, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

NL 49…

DE 49…

3 x месечно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'NL' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

NL 63…

DE 49…

2 x месечно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'NL' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

NL 30…

DE 49…

3 x месечно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'NL' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

NL 49…

DE 41…

8 x месечно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'NL' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

NL 54…

DE 41…

10 x месечно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'NL' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 04…

DE 86…

5 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон, Термо, Џамбо, Затегната церада (Tautliner), Мега, Платформа, Ладилник, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 90…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 14…

DE 76…

5 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон, Џамбо, Затегната церада (Tautliner), Мега, Платформа, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 76…

DE 95…

3 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон, Џамбо, Затегната церада (Tautliner), Мега, Платформа, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 76…

DE 14…

4 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон, Џамбо, Затегната церада (Tautliner), Мега, Платформа, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 50…

FR 77…

5 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон, Џамбо, Затегната церада (Tautliner), Мега, Платформа, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'FR'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 52…

FR 77…

5 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон, Џамбо, Затегната церада (Tautliner), Мега, Платформа, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'FR'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 50…

DE 28…

5 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон, Џамбо, Затегната церада (Tautliner), Мега, Платформа, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 47…

DE 06…

5 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон, Џамбо, Затегната церада (Tautliner), Мега, Платформа, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 85…

DE 80…

1 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 85…

DE 70…

1 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 85…

DE 90…

1 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Фургон, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

последна актуелизација Sun.Jan.2021

Од:
DE 58…
Кон:
DE 93…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 45…
Кон:
NL 77…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'NL'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 39…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
NL 49…
Кон:
DE 49…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'NL' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
NL 63…
Кон:
DE 49…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'NL' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
NL 30…
Кон:
DE 49…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'NL' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
NL 49…
Кон:
DE 41…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'NL' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
NL 54…
Кон:
DE 41…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'NL' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 04…
Кон:
DE 86…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 90…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 14…
Кон:
DE 76…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 76…
Кон:
DE 95…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 76…
Кон:
DE 14…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 50…
Кон:
FR 77…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'FR'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 52…
Кон:
FR 77…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'FR'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 50…
Кон:
DE 28…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 47…
Кон:
DE 06…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 85…
Кон:
DE 80…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 85…
Кон:
DE 70…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 85…
Кон:
DE 90…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


последна актуелизација Sun.Jan.2021
нагоре