skip navigation

Подобро планирајте со соодветни партнери

Пронајдете доверливи партнери за редовни транспорти или обезбедете постојано искористување на транспортните капацитети.

Долгорочно искористување на своите возилата за понудувачите

Како компанија од транспорт и логистика ќе најдете соодветни деловни партнери и така долгорочно и оптимално го искористувате вашиот возен парк. Учествувајте на национални и европски тендери и проширете ја вашата мрежа со атрактивни налогодавачи од производство, трговија и логистика.

Вашата привилегија: Како корисник, на располагање ви е Предности на нашата транспортна берза. Подготвени сте за сите евентуалности.

Вашите предности на еден поглед:

Наддавање на национални и европски тендери

Подобро планирајте ги Вашите капацитети со долгорочни договорени налози

Пресретнете ги месеците во кои имате помалку налози и редуцирајте ги празните релации.

Проширете ја вашата мрежа на доверливи деловни партнери од трговија, производство и логистика

Дозволете секојдневно да бидете известувани за интересни јавни објави

Добивајте покани за ексклузивни тендери преку профилот на вашата компанија

Повеќе безбедност при планирањето за понудувачите

Како компанија од транспорт и логистика ќе најдете соодветни деловни партнери за вашите транспорти. Едноставно доделете го вашиот транспорт на соодветните понудувач и изградете ја вашата мрежа со доверливи партнери.

Вашата привилегија: Како корисник, на располагање ви е Предности на нашата транспортна берза. Подготвени сте за сите евентуалности.

Вашите предности на еден поглед:

Брзо и ефикасно распишување на вашите повторливи транспорти

Подобро проценете ја моменталната состојба на пазарот преку добиените понуди.

Проширете ја 50.000 проверени фирми со само еден тендер.

Добијте понуди од доверливи даватели на услуги ширум Европа за да ја проширите вашата мрежа

Одговарајте едноставно и ефикасно на прашања во врска со тендерот

На крајот, одберете ги соодветните понудувачи

Имате прашања? Со задоволство Ве информираме за апликацијата:

Стапете во контакт сега!

+49 211 88 26 88 26

За понудувачите:

Маркирање на тендери

Користете го сеопфатниот филтер за пребарување, за брзо идентификување на тендерите кои се релевантни за вас. Забележете ги интересните тендери за понатамошна обработка, за да потоа да ја поднесете вашата индивидуална понуда.

Smart Продолжете таму каде што сте застанале вчера

Калкулирање на понудите

Со еден клик, можете да го повикате калкулаторот за релации и трошоци за да брзо и лесно ги пресметате транспортните трошоци (вклучувајќи ги и патарините) за вашето индивидуално возило. Толку е еднставно да се креира индивидуален ценовен предлог за еден тендер.

Smart & Simple: Едноставно пресметка на ценовни предлози

За објавувачи:

Креирање на тендери

Можете лесно да креирате нов транспортен тендер со помош на со лесно разбирлива формулар. Пополнете ги сите стандардни информации за да може вашите тендери да бидат лесно пронајдени од соодветни понудувачи и за понатамошно прилагодување користите ги полињата за слободен текст или едноставно прикачете ги вашите готови документи.

Simple: Креирајте лесно и брзо тендери

Определување на кругот на примателите

Искористете ги сите и објавете јавен тендер или поканите ексклузивни специфични компании во поканата за тендер.

Safe & Simple: Едноставно одредете кој треба да учествува на вашиот тендер

Користете ја апликацијата Тендери во Smart Logistics системот.

Стапете во контакт сега!

+49 211 88 26 88 26

Извод од актуелните транспортни тендери: Германија

Од

Кон

Број на тури

DE 42…

DE 36…

3 x седмично

Вид на ТМВ: Шлепер

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 46…

DE 46…

6 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 88…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 86…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 44…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 80…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 50…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 83…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 41…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 93…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 66…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 90…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 68…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 97…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 76…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 18…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 79…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 18…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 70…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

DE 39…

DE 74…

1 x дневно

Вид на ТМВ: Шлепер, Приколичар

Вид на надградба на возилото: Затегната церада (Tautliner), Мега, Церада

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се

последна актуелизација 2022-05-23

Од:
DE 42…
Кон:
DE 36…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 46…
Кон:
DE 46…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 88…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 86…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 44…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 80…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 50…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 83…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 41…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 93…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 66…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 90…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 68…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 97…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 76…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 18…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 79…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 18…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 70…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


Од:
DE 39…
Кон:
DE 74…
Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

Сега регистрирајте се


последна актуелизација 2022-05-23

Наградено

Август2019 - Водечката берза на пазарот за товари и товарен простор на TIMOCOM, е наградена од BMEnet со печатот за квалитет во категоријата „Набавка на транспорт“.

Печат за квалитет: BMEnet ја наградува транспортната берза на TIMOCOM со печатот за квалитет во категоријата „Набавка на товари“
нагоре