skip navigation

Целосниот процес во Smart Logistics System

Вашите транспортни налози ги решавате директно со вашите деловни партнери во TIMOCOM системот. Благодарение на дигиталниот процес можете да комуницирате брзо и да заштедите дополнително време при собирањето на податоците. Бидејќи сите налози автоматски се преведуваат на соодветниот јазик, не постојат јазични бариери и со тоа не се троши време. Друга предност е јасната презентација, во споредба со други комуникациски канали, како што е електронската пошта.

Освен тоа, со TIMOCOM уживате и вообичаена висока заштита на податоците. Податоците секогаш остануваат интерно кај клиентот или се заштитени од пристап на неовластени лица. Сите сервери се наоѓаат во Германија, па затоа и се применува германскиот закон за заштита на податоците. Сите податоци не ја напуштаат земјата.

Сакате да го употребувате управувањето со налози и за транспортни барања? Со задоволство ќе Ви помогнеме понатаму.

Сега стапете во контакт!

+49 211 88 26 88 26

Вашите предности:

Брза комуникација благодарение на дигиталното спроведување

Обврзувачки договорен документ како осигурување за двете страни.

Транспортни налози на соодветниот мајчин јазик

Персонализирање со сопственото лого, документи како и генератор на броеви на налози.

Креирање на шаблони за налози кои се повторуваат и нивна повторна употреба во секое време

Користете статистика за да донесете идни деловни одлуки

Едноставно дигитално спроведување на транспортни налози

Двата деловни партнери имаат можност, нивните транспортни налози прегледнода ги управуваат и во секое време задржуваат точен преглед за нивниот статус, - дигитално на едно централно место.

Едноставно дигитално спроведување на транспортни налози

Smart заштеда на време

Брзо собирање на податоци овозможува да заштедите многу време. Причините: блиска интеграција со нашата транспортна берза и Барања за танспорт. Како и нашите функции за копирање и шаблонирање и паметни автодовршувања исто така осигуруваат дека можете брзо да ги снимите сите податоци од вашите транспортни барања.

Smart заштеда на време

Smart Креирање на проценки и анализи

Анализирајте ги деловните односи и бројки преку нашите функции за оценување , кои се индивидуализирани и пролагодливи на вашите потреби. Од ова може да се извлечат клучни бројки за идните деловни зделки.

Smart креирање на проценки и анализи

Едноставно имајте преглед врз се

Благодарејќи на нашите функции следењето на пратките е многу едноставно. Дделовните партнери секогаш имаат преглед врз развој на транспортните налози и со тоа можат да го редуцираат обемот на комуникацијата.

Едноставно да се има преглед врз се -  преглед на напредокот на вашите транспортни налози

Што велат нашите клиенти

Оптимизирајте ги Вашите деловни процеси со дигиталните транспортни налози!

Како налогодавач, на TIMOCOM системот доделувате транспортни налози на вашите деловни партнери.

Како налогоземач, дирекно реагирате во TIMOCOM системот на транспортни налози, со тоа што дигитално или ги прифаќате или ги одбивате.

Hosted in Germany - безбедност на податоците кај TIMOCOM

Особено внимателно се однесуваме кон Вашите податоци! Токму затоа TIMOCOM го поседува печатот за квалитет „Hosted in Germany“: Податоците на нашите корисници се чуваат во Германија и со тоа потпаѓаат под германското право - а пред сè на германскиот закон за заштита на податоците, кој важи за еден од најстрогите во Европа.

Тестирајте го сега TIMOCOM системот.

Тестирајте сега бесплатно

Имате прашања? Со задоволство ќе Ви помогнеме понатаму:

+49 211 88 26 88 26

нагоре