Од конвенционална церада до специјална сило цистерна на TC Truck&Cargo® се нудат сите видови на возила и надградби. Истотака може да се наведе во детали и волуменот/тежината како и слободниот капацитет за товарење.

Понудите содржат точни податоци за локацијата на возилото, терминот како и видот на надградбата и посакуваната цел. На прегледни листи се прикажани понудите во кратка форма, но со сите најбитни информации. Детални информации за понудите се добива со кликање на понудата.